Opdrachten

Keynote Consulting werkt voor publieke en semi-publieke organisaties, bedrijven en ondernemingen. Veelal rondom onderwerpen of thema’s die vernieuwing of een maatschappelijk effect nastreven of die gaan over samenwerking. 

Opdrachtgevers kunnen gevestigde organisaties, instituties en instellingen zijn maar ook start up’s, ondernemingen en belangenorganisaties met een sociale of maatschappelijke ambitie.