Bureau

Keynote Consulting is in 2003 opgericht door Robbert Masselink. De naam ‘Keynote’ geeft de oriëntatie in zijn advieswerk aan. 

Iedere organisatie kent een grondtoon – een Keynote. Het is wat mensen in een organisatie met elkaar verbindt en wat hun inzet en bijdrage betekenis verleent. Zorg voor de grondtoon betekent deze laten doorklinken in het doen en laten van een organisatie en in de dagelijkse activiteiten van de mensen. Het veranderen van de grondtoon van een organisatie houdt een verandering van identiteit in.

De aanwezigheid van een grondtoon laat zien dat gesprekken in organisaties altijd over meer gaan dan doelen, resultaten, effectiviteit en efficiëntie alleen. Ze gaan ook over zaken als persoonlijke beleving, maatschappelijke relevantie, waarden en waardenverschillen, praktische gevolgen van keuzen en onderlinge verhoudingen en samenwerking.

Door aandacht aan deze aspecten te geven wil Keynote Consulting bijdragen aan de menselijke maat in organisaties en aan een inclusieve, op verandering gerichte cultuur.