Robbert Masselink

Robbert is een ervaren organisatiecoach en -adviseur op het gebied van organisatieverandering en -ontwikkeling. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar gesprekken en interacties tussen mensen, omdat verandering en ontwikkeling in organisaties, daarbinnen gestalte krijgen.

Mensen waarderen zijn vermogen om goed te kunnen luisteren naar de verscheidenheid aan interesses en belangen die bestaat en zijn continue streven om daartussen bruggen te slaan. Hij schuwt niet om het gesprek aan te gaan over lastige onderwerpen, vanuit het besef dat vernieuwing vaak voortkomt uit de confrontatie van verschillen. 

Hij is in zijn benadering tactvol vanuit zijn ervaring dat samenwerkingsrelaties fragiel zijn. Paradoxaal genoeg ontstaan stevigheid en vertrouwen in samenwerking door lastige, controversiële onderwerpen met elkaar aan te gaan en niet om deze te vermijden. Volgens opdrachtgevers verstaat Robbert de kunst om dat op een respectvolle manier te doen en mensen uit te nodigen om hun verhouding tot het thema en elkaar te onderzoeken en bespreken.

Robbert is opgeleid als bedrijfskundige en veranderkundige. Hij promoveerde op het onderwerp ‘samenwerking in de consultant-cliënt relatie’ door de irrationele aspecten ervan te onderzoeken.  

Hij is een bekend pionier, spreker en auteur in Nederland op het gebied van ‘Appreciative Inquiry’, een aanpak voor praktisch veranderen. 

Naast zijn advieswerk vervult hij bestuurlijke functies en verzorgt hij als gastdocent regelmatig lessen over organisatieverandering en complexiteit.