Ontwikkelen van koers en visie

Een algemene trend is dat de omgeving van organisaties dynamischer wordt. Organisaties en teams bezinnen zich steeds frequenter op hun opgave, identiteit, strategie en werkwijze. Dat levert een strategisch verhaal met een nieuwe koers op, waarvoor draagvlak en commitment van medewerkers nodig is om deze waar te maken.

Mijn bijdrage aan dat proces is het uitstippelen van een pad om tot een gedragen koers te komen en de strategische intenties te vertalen naar werkbare plannen en acties. Ik help ceo’s, bestuurders en managers bij het organiseren van de strategische dialoog in teamverband of in de aanwezigheid van andere stakeholders. Mijn jarenlange ervaring met strategieontwikkeling, groepsdynamiek en het modereren van bijeenkomsten komen in mijn begeleiding samen. Daaronder valt ook het begeleiden van de follow ervan in uw organisatie.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van koers- en visieontwikkeling voor uw organisatie, neem dan contact met me op voor een oriënterend gesprek.