Onderzoeken en ontwikkelen

Via de methode van actieonderzoek help ik organisaties met ontwikkelingsvragen waarvoor niet direct een pasklaar antwoord bestaat. Het samen onderzoeken van de eigen praktijk helpt medewerkers om deze beter te begrijpen en op exploratieve wijze nieuwe wegen te vinden die de manier van werken of de onderlinge samenwerking verbeteren.

Ik ben gespecialiseerd in waarderend actieonderzoek, ook bekend onder de naam Appreciative Inquiry. Ik heb daar mijn variant van kritisch waarderend onderzoeken op ontwikkeld, waarin ook praktijkervaringen worden betrokken met een minder positieve signatuur maar die waardevol en belangrijk voor het onderzoek zijn.

Deze vorm van onderzoek levert vaak nieuwe thema’s en onderlinge verhoudingen op tussen de mensen die meedoen. De wijze van onderzoek bevordert die vernieuwing bewust, omdat het bijdraagt aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Onderzoeken en veranderen vallen in mijn benadering zo samen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van actieonderzoek voor uw organisatie, neem dan contact met me op voor een oriënterend gesprek.