De kaart is niet het gebied


Een kaart is handig….
…. als je op vakantie gaat naar een gebied dat je niet kent. Je bereidt je goed voor en neemt in ieder geval een kaart of navigatiesysteem mee, zodat je zonder veel problemen of omwegen aankomt op je vakantiebestemming. Een kaart helpt je te komen waar je wilt, maar kan nooit de ervaringen van het gebied vervangen. Een kaartlezer ervaart immers niets van het gebied. Hij ziet het prachtige landschap niet, spreekt niet met de bevolking en geniet niet van de plaatselijke wijn in dat pittoreske boerderijtje waar hij toevallig verzeild raakte. Een kaart is dus een handig hulpmiddel, maar ook niet meer dan dat.

Een kaart is handig….
…. als je op vakantie gaat naar een gebied dat je niet kent. Je bereidt je goed voor en neemt in ieder geval een kaart of navigatiesysteem mee, zodat je zonder veel problemen of omwegen aankomt op je vakantiebestemming. Een kaart  helpt je te komen waar je wilt, maar kan nooit de ervaringen van het gebied vervangen. Een kaartlezer ervaart immers niets van het gebied. Hij ziet het prachtige landschap niet, spreekt niet met de bevolking en geniet niet van de plaatselijke wijn in dat pittoreske boerderijtje waar hij toevallig verzeild raakte. Een kaart is dus een handig hulpmiddel, maar ook niet meer dan dat.


De agenda van een manager….
… is als een kaart die je helpt navigeren om je eindbestemming te bereiken. Alleen spreken managers niet over plattegronden maar over doelstellingen, targets en milestones. Ze werken min of meer op dezelfde manier. Het zijn nuttige en bruikbare tools om op de plek van bestemming aan te komen, de huidige positie ten opzichte van de gewenste te bepalen en tijdig bij te sturen. Maar ook de agenda van de manager is, evenals de plattegrond, niet het gebied.


Als een organisatie gaat veranderen….
… dan voldoet zo’n agenda vaak niet meer. Omdat de eindbestemming niet zo duidelijk valt aan te geven, of omdat de mensen die meereizen over een andere agenda beschikken dan die van de manager. Of het navigeren tijdens de reis blijkt lastig, omdat duidelijke markeringspunten ontbreken. De instrumenten die goed werken in de praktijk  van alledag voldoen opeens veel minder bij het veranderen van diezelfde praktijk. Het navigeren van verandering is blijkbaar een andere vorm van reizen, die vraagt om andere instrumenten.


Appreciative Inquiry is een manier….
… om te navigeren op onbekend terrein. Een terrein waar per definitie overzicht ontbreekt en evenmin een heldere route en eindbestemming zijn uitgestippeld. Appreciative Inquiry nodigt mensen uit en helpt hen om zelf een koers uit te stippelen en gezamenlijk betekenis te geven aan de verandering. Dat is lastig voor zowel het management als de medewerkers, die zo vertouwen op de bestaande werkwijze. In de bestaande traditie gaat het management voorop en volgen de medewerkers. Een tocht op onbekend terrein  kan tegelijkertijd wel een verademing betekenen voor iedereen die houdt van het avontuur en die snakt naar meer betrokkeneheid en invloed op de toekomst.


Bij het samen vormgeven van verandering….
… geven managers hun zeggenschap of autoriteit niet uit handen. Integendeel, ze worden uitgenodigd aan te geven wat ze willen en waarom. Maar daar stopt Appreciative Inquiry niet. Bij deze methode wordt aan anderen hetzelfde gevraagd, zodat het management, de medewerkers en andere stakeholders gemeenschappelijk betekenis kunnen geven aan de veranderingen die ze wensen of noodzakelijk achten. Hiermee wordt het draagvlak gecreëerd dat noodzakelijk is om de beoogde veranderingen met succes te realiseren.


Als trekker of begeleider van veranderingsprocessen….
… leer je je in de basiscursus Appreciative Inquiry in te zetten voor verandering op een andere manier dan organisaties gewend zijn. Na de cursus kun je uitleggen waarom reguliere instrumenten bij verandering vaak niet werken en waarin Appreciative Inquiry in dat opzicht verschilt. Je kunt als manager zelf of als leidinggevende met je manager ingaan op de voorwaarden die bijdragen aan succesvolle verandering. Je kunt uitleggen hoe verandering gedragen wordt in de organisatie, gebaseerd op positieve ervaringen, eigenschappen en waarden van de mensen die van de organisatie deel uitmaken. Dit is waardevolle kennis en kunde om succesvol vorm te geven aan organisatieverandering en mens-ontwikkeling.


De kaart is niet het gebied….
… bij Appreciative Inquiry. Wil je ervaringsgericht kennismaken met deze methode en leren hoe verandering in de praktijk vorm wordt gegeven? Volg dan de Basiscursus Appreciative Inquiry van Keynote Consultancy. In deze praktische 3-daagse cursus maak je kennis met het AI-proces en de toepassing ervan. Bij de cursus zitten 2 coachingsmomenten inbegrepen om stappen voorwaarts te zetten met jouw specifieke veranderproject.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest