Een nieuwe richting op

 

De beste ideeën om uw organisatie te verbeteren zitten in de hoofden van u, uw medewerkers en andere belanghebbenden. De kunst is om die ideeën op tafel te krijgen en een toekomstvisie te creëren die het perspectief van betrokkenen weerspiegelt. Ook onderweg blijft het delen van ideeën, inzichten en kennis van het grootste belang. Een visie is immers niet statisch maar ontwikkelt zich in de praktijk, waar zich altijd nieuwe, onverwachte ontwikkelingen aandienen.

Een visie, strategie of toekomstplan kan nog zo mooi en goed overdacht zijn, het wordt pas werkelijkheid als mensen er werk van willen maken. De motivatie van mensen om zich in te zetten voor zo’n nieuwe strategie komt voort uit betrokkenheid. Dat is niet zomaar een term; betrokkenheid ontstaat in een actief proces van luisteren naar elkaar, rekening houden met elkaars behoeften en van gedeelde belangen en betekenisvol overleg tussen alle partijen. In elke fase van het veranderingsproces.

Keynote Consultancy begeleidt veranderingsprocessen van het moment van initiatief en ideevorming, het luisteren naar elkaars ideeën en het ontwikkelen van een strategie tot gedeeld eigenaarschap en actieve deelname van alle betrokkenen.

Neem contact met ons op voor een gesprek over uw strategische prioriteiten van dit moment.