We hebben verschillende organisaties begeleid bij het opzetten, uitvoeren en begeleiden van strategieontwikkeling en organisatieontwikkeling.

 

Voorbeelden zijn:

  • Ontwikkelen van een nieuwe visie voor een woningcorporatie;
  • Ontwikkelen van een visie op het werkveld en de organisatie van een gemeentelijke dienst in het licht van de overheveling van taken van het Rijk naar de gemeenten;
  • Ontwikkelen van een nieuwe visie op Employability voor een multinational;
  • Begeleiding van de verzelfstandiging van organisatieonderdelen van een gemeentelijke dienst;
  • Organisatieontwikkeling en cultuurverandering bij een ingenieursbureau.