Leiden, leren en veranderen vanuit kracht


Organisaties verkeren steeds vaker in een continue staat van verandering. En dat op vele fronten tegelijk. Managers, veranderaars en professionals staan dus voor steeds ingewikkeldere veranderingsprocessen. Zij krijgen behoefte aan nieuwe denk- en doe-gereedschappen. Appreciative Inquiry is zo’n gereedschap. Het is een zienswijze en een techniek die uitgaat van kracht, niet van problemen.

Waarderend Actieonderzoek, de Nederlandse vertaling van Appreciative Inquiry, gaat uit van twee principes. De eerste is dat de ‘beste’ oplossing niet een statisch gegeven is maar een idee, visie of strategie die gecreëerd wordt door mensen: het is een creatieve daad. De tweede is dat een waarderende benadering beter werkt dan een problematiserende. Met deze principes biedt Waarderend Actieonderzoek effectieve handvatten om grip te krijgen op complexiteit, strategie en verandering.

Keynote Consultancy biedt en begeleidt Waarderend Actieonderzoek als een snelle weg naar betere samenwerking, visieontwikkeling, strategie, organisatie- en cultuurverandering. We begeleiden al jaren lang organisaties in netwerken en samenwerkingsverbanden bij het ontwerpen en uitvoeren van leer- en ontwikkelingsprocessen.