Keynote Consultancy werkt samen met opdrachtgevers en vakcollega’s vanuit partnerschap. Hier vindt u een aantal referenties van onze klanten, waarin zij vertellen over onze samenwerking.

En hieronder vindt u een overzicht van onze opdrachtgevers voor wie wij adviesopdrachten of waarderend actieonderzoek voor hebben uitgevoerd. Grotendeels zijn dit instituties, organisaties en ondernemingen die maatschappelijke impact nastreven. Daaronder vallen organisaties, instituties en instellingen die actief zijn in de de publieke of semi-publieke sector maar ook start up’s, ondernemingen en belangenorganisaties met een sociale of maatschappelijke ambitie.

WE HEBBEN DE VOLGENDE BEDRIJVEN BEGELEID:

 

PRIVATE ORGANISATIES

Ballast Nedam
BMW Van Hooff
Bureau Gerritsen
DSM
Loyalis
LTP Business Psychologists
Movares adviseurs & ingenieurs
Nationale Nederlanden
Nederlandse Vereniging voor Interim Managers
Noorderlink
Philips Nederland Bv
School voor Gebiedsgericht Werken
Stimulansz
TechniekTalent.nu
Van der Hilst Communicatie

 

PUBLIEKE ORGANISATIES

Dienst Landelijk Gebied
Gemeente Amsterdam
Gemeente Den Haag
Gemeente Groningen
Gemeente Haarlem
Gemeente Harderwijk
Gemeente Hengelo
Gemeente Hoorn
Gemeente Rotterdam
Gemeente Teylingen
Gemeente Winsum
Gemeente Zaanstad
Gemeente Zwolle
ICTU
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Politie Amsterdam-Amstelland
Provincie Flevoland
Provincie Utrecht
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Stadsdeel Ijburg
VNG


 

SEMIPUBLIEKE ORGANISATIES

Abvakabo
Academisch medisch Centrum Amsterdam
Area Wonen
Arkin Ggz
Brijder
Christelijke Hogeschool Ede
CIZ
CNV Onderwijs
Coöperatie VGZ
CVZ
De Hoogstraat Revalidatie
De Kern Zwolle
De Westerkim
Dimence Ggz
FNV Bondgenoten
FNV Bouw
Fontys Hogeschool
GGNet
Hogeschool Inholland
Humanitas Rotterdam
Ijdoornschool Amsterdam Noor
Iselinge Hogeschool
Kwintes Ggz
Leids Universitair Medisch Centrum
Libra Revalidatie & Audiologie
Meavita
Mondriaan Zorggroep
Nederlandse Publieke Omroep
Nuon
Oosterkerk Zeist
Osira-Amstelring
Parnassia Groep
Platform Zelfstandige Ondernemers
PPO
Protestantse Kerk Nederland
ROC Horizon College
Rijks Universiteit Groningen
Saxion
Stichting Leve de kerk
Stichting Maror
Stichting Skipov
Stichting VNB
Universitair Medisch Centrum Groningen
Universiteit van Utrecht
Vereniging Huisarts en Zorg
Vestia
VU Amsterdam
William Schrikker Groep
Woningcorporatie Eigen Haard
Woningcorporatie Pré Wonen
Woningcorporatie Wold & Waard
Woonzorg Unie Veluwe