We dragen bij aan de innovatie en vernieuwing van strategie, dienstverlening en organisatie door het ontwerpen en uitvoeren van participatief actieonderzoek:

 

 

Voorbeelden zijn:

  • Ontwikkelingstraject kwaliteit van patiëntbejegening in een academisch ziekenhuis;
  • Beleidsontwikkeling van een MD-programma van het Rijk;
  • Het opzetten van een proeftuin over beroepstrots in het basisonderwijs;
  • I.s.m. de Universiteit van Humanistiek onderzoek naar keuzeprocessen van oudere zorgconsumenten;
  • Onderzoeken van de aansluiting van MBO-onderwijs op het HBO-onderwijs;
  • Ontwikkelen van vakbondswerkzaamheden t.b.v. ledengroei;
  • Vergroten van werkplezier en engagement van personeel in de bouw;
  • Ontwikkelen van waarderend opbouwwerk in kerken om de participatie van gemeenteleden te bevorderen.