Skip to Content

BLOG
B
BLOG
Een beetje gedoe - Is deze uitspraak van premier Rutte het eufemisme van het jaarPremier Rutte kwam vorige week met een eenvoudige boodschap aan het internationale bedrijfsleven: ‘Laat eens wat vaker je publieke gezicht zien, dat komt de relatie tussen het bedrijfsleven, de samenleving en de Tweede Kamer zeer ten goede’. Is de voorgestelde oplossing van Rutte echt zo simpel?

 

Worstelen tussen zelfsturing en hiërarchieVoor succesvolle zelfsturing is het overhevelen van werkzaamheden en verantwoordelijkheden naar teams toe essentieel. Het resulteert in slagvaardige, efficiënte organisaties met minder hiërarchie en meer tevreden cliënten. Tot zover de intentie, nu naar de praktijk... 

 

 Er wordt steeds meer gepubliceerd over de angstultuur binnen organisaties. Neemt de angst in organisaties daadwerkelijk toe of weerspiegelt dit de onrust in de samenleving? En waar hebben we het over als we praten over angstcultuur?

Je verantwoordelijkheid nemen voor iets of iemand verschilt van iets willen beheersen of onder controle willen brengen. Dat laatste is wat er gebeurt in scholen, zorgorganisaties en al die organisaties waar de regeldruk ten koste gaat van het resultaat.

Hoe zou dat anders kunnen?

Tegenwoordig zijn leiderschapsprogramma’s niet langer alleen bestemd voor top executives, maar ook voor leidinggevenden op andere niveaus en soms zelfs medewerkers. Wat als je wat preciezer kijkt naar de inhoud van veel van deze programma's?

Het reputatiemanagementbureau BHRM heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de crisis op de cultuur in de Nederlandse bestuurskamers, zo valt begin september in het FD te lezen. Deze is niet veranderd, terwijl de bestuurlijke elite aangeeft te streven naar een nieuwe type leiderschap: empathisch, dienstbaar en innovatief. Het vindt zichzelf vooral tekortschieten aan zelfreflectie en hun oriëntatie op signalen van buiten de organisatie.